برچسب: گوشت دولتی

رانت گوشت دولتی به فروشگاههای اینترنتی گمنام رسید رانت گوشت دولتی به فروشگاههای اینترنتی گمنام رسید
اقتصادی
در اتفاقی عجیب و در غیاب فروشگاه‌های اینترنتی معتبر سایت‌های گمنام مسئول توزیع گوشت تنظیم بازار شدند‌. یک مقام مسئول وزارت جهاد کشاورزی در مورد این رانت غیرمترقبه توضیح داده است‌ از روز پنجشنبه فروش گوشت تنظیم بازار اینترنتی می‌شود. این خبری است که روز گذشته مدیرکل شرکت پشتیبانی امور…