برچسب: گفت و گو با هادی حجازی‌فر

گفتگو با‌ ‌حجازی‌فر درباره فیلم ‌آتابای‌ و ‌دوزیست‌ گفتگو با‌ ‌حجازی‌فر درباره فیلم ‌آتابای‌ و ‌دوزیست‌
فرهنگی
روزنامه هفت صبح، زهرا فرآورده | هادی حجازی‌فر کمی ‌دیر بر پرده سینما ظاهر شد، اما همان شروع اولش آنقدر چشمگیر و موفق بود که از همان ابتدا نام خود را به‌عنوان یک بازیگر حرفه‌ای ثبت کرد. او با فیلم‌های محمدحسین مهدویان شروع کرد(«ایستاده در غبار» و «ماجرای نیمروز») و…