برچسب: گاز رادون

گاز “رادون” مهمان ناخوانده خانه‌ها گاز “رادون” مهمان ناخوانده خانه‌ها
اجتماعی
مدیر برنامه بهداشت پرتوهای وزارت بهداشت، تنفس گاز رادون در افراد غیر سیگاری را اولین عامل موثر در بروز سرطان ریه خواند و گفت: گاز رادون به طور معمول آلوده کننده هوای آزاد نیست و موضوعی که می‌تواند سبب نگرانی باشد، تجمع گاز رادون در اماکن سر بسته مانند منازل…