برچسب: کیگالی

فروش بلیت ۵۰۰دلاری ورود به بهشت فروش بلیت ۵۰۰دلاری ورود به بهشت
جهان
وزنامه دیلی پست نیجریه روز سه شنبه از کیگالی پایتخت روآندا گزارش داد که پلیس این کشور یک کشیش تبشیری آمریکایی و پسرس را به اتهام برهم زدن نظم عمومی دستگیر کرده است. مودسته امبابازی، سخنگوی اداره تحقیقات پلیس روآندا به خبرنگاران گفت که پلیس کیگالی "گِرِگ اسکوف" کشیش آمریکایی…