برچسب: کیفیت دانگ فنگ اچ ۳۰کراس

کیفیت اچ۳۰ کراس سه ستاره شد کیفیت اچ۳۰ کراس سه ستاره شد
دانش و فناوری
هفت صبح| نخستین خبرها از نتایج بررسی کیفی شرکت بازرسی کیفیت و استاندارد ایران حاکی از ارتقا کیفی یکی از محصولات ایران خودرو است. بر اساس گزارش منتشر شده از سوی این شرکت، در ارزشیابی مهرماه ۹۷ خودروهای ساخت داخل، محصول اچ۳۰ کراس ساخت شرکت چینی دانگ فنگ و مونتاژ…