برچسب: کیت بدینگفیلد

تیم ارتباطی کاملا زنانه بایدن در کاخ سفید تیم ارتباطی کاملا زنانه بایدن در کاخ سفید
جهان
‌ کمتر از دوماه دیگر بایدن به کاخ سفید می‌رود تا دوره چهارساله ریاست‌جمهوری خود را آغاز کرده و همزمان ترامپ را از این کاخ براند. رسانه‌ها از قدرت او در ایجاد تیمی متنوع و موثر می‌نویسند. در این میان جایگاه ویژه‌ای برای زنان در تیمی که بایدن چیده است…