برچسب: کوین رایس

طراح بزرگ دیگری به چری پیوست طراح بزرگ دیگری به چری پیوست
دانش و فناوری
هفت صبح| شرکت خودروسازی چری که در ماه‌های اخیر به شدت در تلاش است تا جای پای محکمی در بازارهای جهانی برای خود دست و پا کند، اخیرا تعدادی از بهترین طراحان خودرو را به استخدام خود درآورده است. این شرکت در آخرین اقدام اما کوین رایس طراح سابق شرکت‌های…...