برچسب: کوهپناه

شیرهایی که می‌خوریم سالم است؟ شیرهایی که می‌خوریم سالم است؟
سلامت و زندگی
روزنامه هفت صبح، آرش غفاری- فرید عطارزاده | همانطور که قول‌اش را داده بودیم بالاخره نتیجه اولین آزمون بزرگ «هفت‌صبح» مشخص شد. آزمونی که می‌توانیم ادعا کنیم در فضای رسانه‌های امروز ایرانی جزو اولین فعالیت‌های مدرن رسانه‌ای و نزدیک به استانداردهای بین‌المللی است. سختی‌های زیادی داشتیم. برای آنکه ماجرا دستتان…...