برچسب: کونگ‌فو

نمایش مهارت‌های کونگ‌فو با پریدن روی آب نمایش مهارت‌های کونگ‌فو با پریدن روی آب
گوناگون
خالق این شاهکار یک جوان ۲۸ ساله چینی به نام ژیائو ژیانگ است که آب برایش حکم فنر دارد. او بیش از ۱۰ سال که به صورت جدی هنرهای رزمی را پیگیری می‌کند....