برچسب: کوستا کونکوردیا

سندرم تاخیر و اعتماد به سخن مسئولین و مقامات سندرم تاخیر و اعتماد به سخن مسئولین و مقامات
سیاسی
محمدرضا جلائی‌پور، پژوهشگر اجتماعی و فعال سیاسی: *در طول هفته‌های گذشته و مواجهه با بحران کرونا، ایران «جامعه‌ای قوی»، «نظام سلامت قوی» ولی «حکمرانی و مدیریت بحران ضعیف و کُند» داشت. *در ایران تا ۸ اسفند ماه ورود اتباع چین به ایران ممنوع نشد. گزارش شفاف ورود کرونا به ایران…...