برچسب: کلسترول

تخم مرغ برای سلامتی مفید است یا مضر؟ تخم مرغ برای سلامتی مفید است یا مضر؟
سلامت و زندگی
در حالی که نتایج برخی از مطالعات نشان‌دهنده ارتباط نامطلوب بین مصرف تخم مرغ و بیماری قلبی است، دیگر مطالعات این ارتباط را رد می‌کنند. اما کدام نتایج معتبرتر است؟ به گزارش سیناپرس، اگر چیزی به‌عنوان غذای کامل وجود داشته باشد، تخم‌مرغ (و تخم پرندگان دیگر) یکی از مدعیان آن…...