برچسب: کاهش عوارض آلودگی هوا با رژیم غذایی

غذاهای تقویت کننده سیستم سم‌زدایی بدن غذاهای تقویت کننده سیستم سم‌زدایی بدن
سلامت و زندگی
در روزهایی که تداوم آلودگی هوا در شهرهای بزرگ و صنعتی به مشکلی بزرگ برای مردم تبدیل شده است،‌ یکی از مهم‌ترین دغدغه‌ها به کارگیری روش‌هایی برای کاهش عوارض آلودگی هوا بر بدن و اهمیت به نکات تغذیه‌ای است... سم‌زدایی بدن در همین راستا برلیانت بزرگمهر _ مشاور رئیس انجمن…