برچسب: کاهش سود سپرده بانکی

چرا سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت؟ چرا سود سپرده‌های بانکی کاهش یافت؟
اقتصادی
رئیس سازمان امور مالیاتی با بیان اینکه مالیات، سیستم بانکی را مجبور به تمکین از اخذ سود ۱۵ درصدی از سپرده‌ها کرد، گفت: اکنون که نرخ واقعی سود سپرده‌ها منفی است، اخذ مالیات بر سود سپرده‌های بانکی موضوعیت ندارد و سازمان مالیاتی برنامه‌ای در این زمینه ندارد. به گزارش خبرآنلاین،…