برچسب: کاهش خرید فولکس واگن در چین

اوضاع فولکس در چین خوب نیست اوضاع فولکس در چین خوب نیست
دانش و فناوری
هفت صبح|افت فروش اتومبیل در بازار چین ضرر و زیان سنگینی را به بزرگترین گروه خودروسازی جهان تحمیل کرده است. فولکس‌واگن که در سه ماهه اخیر پیوسته آمار فروشش کاهشی بوده، در ماه نوامبر هم نتوانسته به مسیر مثبت قبلی برگردد و بازهم کاهش فروش داشته است. این شرکت مجموعا…