برچسب: کارگروه نخبگان شورای عالی انقلاب فرهنگی

چرا نخبگان ایرانی مهاجرت می‌کنند و به‌کجا می‌روند؟ چرا نخبگان ایرانی مهاجرت می‌کنند و به‌کجا می‌روند؟
اجتماعی
خبرگزاری ایرنا امروز با توجه به آمارهای مربوط به مهاجرت نخبگان و دانشجویان گزارشی نوشته پر از درد و رنج، پر از درد و رنج! با هم بخش‌هایی از این گزارش را که به زبان عدد و آمار حرف می‌زنند را مرور می‌کنیم: آمار مهاجرت نخبگان ایرانی *** یک ***…