برچسب: کاج‌های آمریکایی

خانم کارشناس: کاج‌های آمریکایی نکاریم، درختان قرآنی بکاریم خانم کارشناس: کاج‌های آمریکایی نکاریم، درختان قرآنی بکاریم
اجتماعی
برنامۀ تلویزیونی «ثریا» در شبکۀ «افق» به موضوع آلودگی هوا اختصاص یافت و همان‌گونه که پیش بینی می‌شد دولت و شهرداری تهران را در این قضیه مقصر دانسته و به موضوعات سیاسی هم گریز زدند. همچنین از زبان کارشناسان خود «کاشت درختان غیر مثمر برای کاهش آلودگی هوا» را مورد…