برچسب: کاترین شاکدام‌

کارشناس انگلیسی: اربعین بزرگترین زیارت مذهبی تاریخ است کارشناس انگلیسی: اربعین بزرگترین زیارت مذهبی تاریخ است
اجتماعی
مهر نوشت: کاترین شاکدام، کارشناس امور سیاسی انگلیسی معتقد است اربعین بزرگترین زیارت مذهبی تاریخ است. کاترین شاکدام، کارشناس امور سیاسی انگلیسی در خصوص اهمیت راهپیمایی اربعین گفت: «اربعین بزرگترین زیارت مذهبی تاریخ است. تاکنون تحلیل یا گفتمانی که پیام واقعه عاشورا را به گوش غرب برساند، تا تمامی جوامع…...