برچسب: پیشگیری از حمله قلبی

تاثیر فلفل تند بر پیشگیری از حمله قلبی تاثیر فلفل تند بر پیشگیری از حمله قلبی
سلامت و زندگی
مطالعات آزمایشگاهی نشان می‌دهد که مصرف فلفل تند احتمال حمله قلبی را کاهش می‌دهد. متخصصان علوم پزشکی در بررسی‌های خود برای پیشگیری از حمله قلبی اظهار داشتند: مصرف فلفل تند با کاهش خطر ابتلا به حمله قلبی کشنده مرتبط است. افرادی که در طول یک هفته بیش از چهار بار از…...