برچسب: پیرترین زن و شوهر

پیرترین زوج متاهل جهان پیرترین زوج متاهل جهان
گوناگون
زوجی که یکماه دیگر هشتادمین سالگرد زندگی مشترکشان را کنار یکدیگر جشن خواهند گرفت....