برچسب: پول ملی

چرا باید با صفرها خداحافظی کرد؟ چرا باید با صفرها خداحافظی کرد؟
اقتصادی
حذف چهار صفر از پول ملی ضرورت دارد؟ این سئوالی است که این روزها در بسیاری از نشست ها و جلسات پرسیده می شود. اصل موضوع یعنی حذف صفر از پول ملی ایران ضرورتی انکار ناپذیر است. اقتصاد ایران در چهل سال اخیر شاهد تورم‌های سالانه بالایی بوده که آماسی…...