خبر فوری : همه‌چیز درباره شب کابوس‌وار اسرائیل

برچسب: پوشک بچّه

حمله به قیمت چهار کالای اساسی حمله به قیمت چهار کالای اساسی
اقتصادی
رهبر انقلاب، دیروز در بخشی از سخنان خود، به گرانی‌های اخیر هم پرداختند و گفتند: «این گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد؛ بسیاری از این گرانی‌های اخیر واقعاً توجیه ندارد؛ باید علاج بشود و قابل علاج است؛ بایستی مسئولین با هماهنگی علاج کنند. شما نگاه که می‌کنید، گرانی از گوشت قرمز…...