برچسب: پروژه سمند

خودروسازی و دهه پرافتخار ۸۰ خودروسازی و دهه پرافتخار ۸۰
دانش و فناوری
هفت صبح| در هفته‌های قبل طی پرونده‌هایی به بررسی خودروهایی که در دهه هفتاد خورشیدی به بازار ایران پا گذاشتند اشاره کردیم. حالا در این شماره طی هفت پرده نگاهی انداخته‌ایم به مهمترین خودروهای دهه هشتاد خورشیدی که پای مهمترین خودروسازان جهان را به ایران باز کردند و هنوز بسیاری…...