برچسب: پردرآمدترین مشاغل دنیا

پردرآمدترین مشاغل دنیا کدام هستند؟ پردرآمدترین مشاغل دنیا کدام هستند؟
اقتصادی
خبرآنلاین: رتبه اول پردرآمدترین شغل دنیا به مدیران اجرایی تعلق دارد و افرادی که در این جایگاه در کشورهای آمریکایی و اروپایی مشغول به کاراند سالانه به طور میانگین ۴۳۰ و ۲۹۵ هزار دلار درآمد دارند. رتبه دوم پردرآمد ترین مشاغل دنیا به متخصصان بیهوشی تعلق دارد که میانگین حقوق…...