برچسب: پراید 151

پراید بالاخره از ۴۶میلیون تومان دل کند پراید بالاخره از ۴۶میلیون تومان دل کند
اقتصادی
قیمت پراید بالاخره از پس مدتها از کانال ۴۶ میلیون تومان دل کند و امروز پراید سفید ۱۱۱ در بازار در محدوده ۴۵ میلیون تومان فایل شد. امروز پراید با پذیرش کاهشی دویست تا چهارصد هزار تومانی به قیمت ۴۵ میلیون و ۷۰۰ تا ۴۵ میلیون و ۹۰۰ هزار تومان…...