برچسب: پراکندگی فقر در جهان

فقیرترین مردم جهان در کجا زندگی می‌کنند؟ فقیرترین مردم جهان در کجا زندگی می‌کنند؟
جهان
۵۰ درصداز فقیرترین جمعیت جهان در پنج کشور هندوستان، نیجریه، کنگو، اتیوپی و بنگلادش زندگی می‌کنند . فقیرترین کشورهای جهان بر اساس گزارش بانک جهانی در مورد فقیرترین کشورهای جهان ، جمعیت مردم در فقر شدید، ۷۳۶ میلیون نفر است. مهم‌ترین نکته آن است که نیمی از این جمعیت، فقط در…...