برچسب: پايانه‌هاي فروش فيزيکي

مقایسه ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک مقایسه ایرانی‌ها و ترکیه‌ای‌ها در استفاده از ابزارهای پرداخت الکترونیک
اقتصادی
روزنامه هفت صبح | گزارشی مقایسه‌ای درباره نحوه استفاده و کاربرد ابزارهای پرداخت الکترونیک در کشورمان و ترکیه. مقایسه شاخص‌های عملکردی میان شبکه پرداخت ایران و ترکیه به‌عنوان دوکشوری که از نظر اجتماعی شباهت‌های فراوانی دارند، می‌تواند ما را به نتایج قابل ‌تاملی در میزان بهره‌وری، کارایی و استفاده بهینه…