برچسب: پالایشگاه کرمانشاه

پالایشگاه کرمانشاه، قربانی جدید سازمان خصوصی‌سازی پالایشگاه کرمانشاه، قربانی جدید سازمان خصوصی‌سازی
اقتصادی
نمایندگان مجلس طرح تحقیق و تفحص از واگذاری پالایشگاه کرمانشاه را کلید زدند . به گزارش ایرنا، واگذاری پالایشگاه کرمانشاه به بخش خصوصی از همان روزهای نخست با اما و اگرهایی فراوان همراه بود و اگرچه هر بار نیز سازمان خصوصی سازی درباره ابهام های این واگذاری پاسخ داد، اما…