برچسب: ویروس در چین

نحوه انتقال مبتلایان به ویروس جدید در چین نحوه انتقال مبتلایان به ویروس جدید در چین
گوناگون
بیش از ۲۲۰ نفر به این ویروس آلوده اند و ۴ نفر نیز فوت کردند. این ویدیو را کانال نصرنیوز منتشر کرده است...