برچسب: ويزيت پزشكان

ویزیت پزشکان در سال جدید چقدر است؟ ویزیت پزشکان در سال جدید چقدر است؟
اقتصادی
دو روز پیش تعرفه‌های جدید پزشکی که در جلسه هفتم اردیبهشت‌ماه هیات دولت تصویب شده بود، ابلاغ شد. به‌طور میانگین تعرفه‌ها ۱۵درصد بیشتر شده و در بخش خصوصی ویزیت ۲۰‌درصد افزایش پیدا کرده است. به‌طور مثال نرخ ویزیت پزشکان عمومی در بخش خصوصی به ۳۲‌هزار و ۴۰۰‌تومان افزایش پیدا کرده…