برچسب: ونچوان

آیا زمین و زمان از وقوع زلزله خبر می‌دهند؟ آیا زمین و زمان از وقوع زلزله خبر می‌دهند؟
دانش و فناوری
بر اساس شواهد موجود برخی از رویدادهای غیر طبیعی مانند رفتار غیر طبیعی پیش از زلزله ۷.۳ طبس در سال ۱۳۵۷ مشاهده شد و این پیش‌نشانگر قبل از زلزله مورموری استان لرستان با بزرگای ۶ به صورت افزایش تعداد عقرب‌ها در سطح زمین رخنمود شده است؛ از این رو به…