برچسب: وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث

کارت سوخت کدام خودروها باطل می‌شود؟ کارت سوخت کدام خودروها باطل می‌شود؟
اقتصادی
مدیر برنامه ریزی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی از ابطال کارت سوخت وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث خبر داد و گفت: دو مرحله اخطار پیامکی برای مالکان وسایل نقلیه فاقد بیمه شخص ثالث ارسال می شود و پس از آن، کارت هوشمند سوخت آنها ابطال خواهد شد. ابطال کارت…