برچسب: وزير امور خارجه

در سفر‌ ظریف به‌‌ سرزمین‌های اسکاندیناوی چه‌ گذشت؟ در سفر‌ ظریف به‌‌ سرزمین‌های اسکاندیناوی چه‌ گذشت؟
سیاسی
روزنامه هفت صبح | درباره پناهندگی امیرتوحید فاضل، دبیر سیاسی خبرگزاری موج بحث‌های بسیاری شده است. خبرنگاری که خودش را یک‌دهه پیش اصلاح‌طلب نشان می‌داد، بعد گردش می‌کند به جریان اصولگرایی و بعدتر هم به مرز رادیکالیسم در اصولگرایی رسید؛ هفته پیش در اولین سفرش به اروپا آن‌هم در معیت…