برچسب: ورزشگاه آزادي

درآمد میلیونی دستفروش زن ورزشگاه آزادی درآمد میلیونی دستفروش زن ورزشگاه آزادی
اجتماعی
بازی ایران و کاموج برای دست‌فروش های خانم بازار پررونقی داشت، با یکی از این خانم‌ها دقایقی گپ زدیم و از درآمد میلونی‌اش در این روز حرف زد. به گزارش ایرنا، «زهرا موسوی » یکی از دستفروش‌های ورزشگاه آزادی بود که در کنار ظلع شرقی بساطش را پهن کرده بود.…