برچسب: ورزشکار نود ساله

ورزشکار ۹۰ ساله ورزشکار ۹۰ ساله
گوناگون
وقتی سن، فقط یک عدد محسوب می‌شود.