برچسب: ورزشکار مشهور

بازداشت ورزشکار مشهور توسط پلیس بازداشت ورزشکار مشهور توسط پلیس
اجتماعی
تسنیم نوشت: سردار حسین رحیمی رئیس پلیس تهران بزرگ درباره برخورد پلیس با تخلفات افراد مشهور گفت: روز گذشته یک ورزشکار و تعدادی متخلف را بازداشت کردیم که وی هنوز بازداشت است، ممکن است حرفهایی زده شود اما اینگونه نیست که تخلف افراد مشهور با سایر افراد فرقی برای پلیس…