برچسب: وانت شورولت

سی۱۰؛ بارکشی از عهد عتیق سی۱۰؛ بارکشی از عهد عتیق
دانش و فناوری
هفت صبح| اینروزها که الگوی تولید وانت پیکاپ در ۴گوشه عالم فورد اف۱۵۰ است؛ کسی از نیای بزرگ وانت‌بارهای مدرن عالم خبری نمی‌گیرد. شورولت که زمانی نه چندان دور حاکم مطلق بازار وانت‌‌های کوچک و متوسط در جهان بود و در بحران جهانی اقتصاد در سال ۲۰۰۸ یکباره همه اعتبارش…