برچسب: واحد پول

ویدیو/جزئیات تبدیل واحد پول ایران به تومان ویدیو/جزئیات تبدیل واحد پول ایران به تومان
اقتصادی
مجلس کلیات و جزئیات اصلاح قانون پولی و بانکی کشور را تصویب کرد.