برچسب: هیلمن مینسک

هیلمن مینسک، نماد علاقه یزدی‌ها به نیای پیکان هیلمن مینسک، نماد علاقه یزدی‌ها به نیای پیکان
دانش و فناوری
هفت صبح| نام هیلمن امروز جایی در لقت‌نامه خودرویی مردم ایران ندارد و کمتر کسی یادش هست اصلا زمانی صنعت خودرو ایران با مونتاژ محصولی از هیلمن پایه‌گذاری شده است. گشتی در دایره المعارف خودرویی کشور اما گویای جایگاه برجسته هیلمن در صنعتی است که حالا عمری ۶۰ساله دارد. هیلمن…