برچسب: همکاری پژو و فیات کریسلر

پژو در حسرت حضور در بازار آمریکا پژو در حسرت حضور در بازار آمریکا
دانش و فناوری
هفت صبح | پژو دارد خود را به هر دری می‌زند تا سهم خود از بازار آمریکا را هرچه زودتر به دست آورد. این شرکت که در دوران تحریم دوباره بازار ایران و فروش چند صد هزار دستگاهی خود را کنار گذاشت و از صنعت خودرو ایران کنار رفت، پس…