برچسب: هلاله امینی

نطق پرشور هلاله امینی درباره محرومیت کولبران نطق پرشور هلاله امینی درباره محرومیت کولبران
اجتماعی
هلاله امینی نماینده شورای شهر مریوان پنجشنبه ای که گذشت ابتکاری به خرج داد و یکی از کولبران آسیب دیده مریوانی را با خود به جلسه شورای عالی استان ها آورد . کاک احمد راضی کولبر اهل نودشه که سال پیش در میان برف گرفتار شد و ده انگشت خودرا…