برچسب: هزینه بنزین سوپر

دلایل بی‌مشتری ماندن بنزین سوپر ۳۵۰۰تومانی دلایل بی‌مشتری ماندن بنزین سوپر ۳۵۰۰تومانی
اقتصادی
عضو هیئت مدیره کانون جایگاه داران کشور از کاهش مصرف بنزین سوپر پس از اجرای طرح سهمیه‌بندی بنزین خبرداد و گفت: اکنون اکثر جایگاه‌ها فاقد بنزین سوپر است. ابراهیم بعاجی با بیان اینکه توزیع بنزین سوپر در جایگاه‌ها کم شده است، افزود: با توجه به این‌که پس از اجرای طرح…