برچسب: مهران عبدالله پور

آیا اسفندیار رحیم‌مشایی از کشور خارج شده است؟ آیا اسفندیار رحیم‌مشایی از کشور خارج شده است؟
سیاسی
وکیل مدافع اسفندیار رحیم مشایی خبر منتشر شده مبنی بر خروج موکلش از کشور را نادرست خواند. مهران عبدالله پور در رابطه با خبری مبنی بر اینکه اسفندیار رحیم مشایی از کشور خارج شده است، در حالی که از شنیدن این خبر تعجب کرده بود اظهار کرد: خیر، ایشان در…...