برچسب: مهدی خان‌محمدی

پنج دهه با نان سحر؛‌ از نان بولکی تا چاپاتا پنج دهه با نان سحر؛‌ از نان بولکی تا چاپاتا
سلامت و زندگی
روزنامه هفت صبح، رامتین لطیفی | ابتدا اینکه مرور زندگی‌نامه و تجربیات مهدی خان‌محمدی، مدیر و موسس مجموعه نان سحر و مشقت‌هایی که برای رسیدن به این نقطه کشیده است به عنوان سرمشقی برای تمام جوانانی که می‌خواهند به ایده‌های اقتصادی و کارآفرینی خود جامه عمل بپوشانند خالی از لطف…...