برچسب: مناسبت های جدید تقویم سال 99

تصویب افزوده شدن ۱۰مناسبت به تقویم رسمی کشور تصویب افزوده شدن ۱۰مناسبت به تقویم رسمی کشور
سیاسی
رئیس جمهور با بیان اینکه جذب و تحمل بالای مسلمان موجب تشکیل تمدن اسلامی شد، گفت: فرهنگ و تمدن اسلامی یک مزیت بسیار ارزشمند است که متاسفانه از آن به خوبی استفاده نکرده ایم و استفاده مناسب از این ظرفیت ضروری است. تصویب مناسب های تقویم سال ۱۳۹۹ به گزارش…