برچسب: معلمان

خشم معلمان از ‌یک گزارش معمولی خشم معلمان از ‌یک گزارش معمولی
فرهنگی
روزنامه هفت صبح | تیتر یک دیروز روزنامه اختصاص داشت به مطلبی در خصوص تعطیلی مدارس در روزهای آلودگی هوا. در آن با عدد و رقم نشان داده بودیم که چطور، تعطیلی مدارس می‌تواند به اولیایی که هزینه شهریه و البته هزینه‌های متفرقه دیگری مثل تغذیه، سرویس و ... را…...