برچسب: مصطفی مستور

ماجرای غلط‌های املایی در یک کتاب ایرانی ماجرای غلط‌های املایی در یک کتاب ایرانی
فرهنگی
تازه‌ترین اثر داستانی مصطفی مستور را می‌توان داستان زوال زندگی اجتماعی به شمار آورد. مصطفی مستور در نوشتن و منسوب بودن متنی به خودش وسواس زیادی دارد و همین نشان از جدی بودن و با اهمیت بودن نوشتن و ادبیات برای وی دارد. این مساله را به نوعی می‌توان در…