برچسب: مشاعات ساختمان

‌خیانت همسر را چگونه می‌توان ثابت کرد؟ ‌خیانت همسر را چگونه می‌توان ثابت کرد؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | در پارکه این هفته به چهار سوالی پاسخ می‌دهیم که از طرف کاربران در فضای مجازی مطرح شده است: * یک: آقایی این سوال را مطرح کردند: من با همسرم چند ماه پیش، کاغذی نوشتیم و روی کاغذ امضا کردیم که در برابر بخشش…