برچسب: مسابقه زیبایی دختر تاتار

برگزاری مسابقه زیبایی دخترِ تاتار برگزاری مسابقه زیبایی دخترِ تاتار
گوناگون
فرارو: مسابقه زیبایی دختر تاتار در سال ۲۰۱۹ با حضور دخترانی از سراسر تاتارستان برگزار شد. در این دوره از رقابت ها ۱۲ دختر از شهرهای مختلف جمهوری تاتارستان شرکت کردند. هیئت داوران در مرحله نهایی پس از گذراندن از آزمون، رقص و آوازخوانی و معرفی لباس های ملی تاتار…