برچسب: مزايده موتورسكلت

موتورم را مزایده کردند و فروختند؛ چه کنم؟ موتورم را مزایده کردند و فروختند؛ چه کنم؟
اجتماعی
روزنامه هفت صبح، مصطفی آرانی | این هفته نیز به چند سوال پاسخ خواهیم داد که یکی از آنها توسط مخاطبین پرسیده شده و سه سوال دیگر در سایت‌ها به عنوان سوالاتی مطرح شده بود که به نظر مخاطبان زیادی، پاسخ آن را جست‌وجو می‌کردند: * یک: سوال یک مخاطب…