برچسب: مرگ بر اثر ریزش سقف بیمارستان سینا

معمای قدیمی مرگ ۱۱بیمار در حادثه ریزش سقف بیمارستان معمای قدیمی مرگ ۱۱بیمار در حادثه ریزش سقف بیمارستان
اجتماعی
با گذشت بیش از ۴۱ سال از مرگ ۱۱ زن و مرد در حادثه ریزش سقف بیمارستان سینای تهران سرانجام کیفرخواست این پرونده از سوی بازپرس دادسرای جنایی تهران صادر شد. ریزش سقف بیمارستان سینا چهارم مرداد سال ۵۷ و در حادثه‌ای دلخراش بخشی از ساختمان بیمارستان سینا در تهران…